• +36-20-347-3335 | +36-70-428-4675

Regisztrációs hozzájáruló nyilatkozat

Regisztrációs hozzájáruló nyilatkozat

 

Alulírott, mint felhasználó jelen nyilatkozattal hozzájárulok, hogy az DN Solution Hungary Kft. (székhely:2200 Monor Kossuth Lajos utca 93.  adószám: 32407987-2-13; Cégjegyzék szám: 13-09-230344) mint adatkezelő az 3. pontban meghatározott személyes adataimat az Info tv. 5. § (1) bekezdésével és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdésével összhangba kezelje.

 

1.    A regisztrációval és adatkezeléssel kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.)

2.    A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

3.    A regisztrációval kapcsolatos kezelt személyes adatok köre: név, cím, email cím, telefonszám

4.    Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása.

5.    Az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek:

 

Adatkezelő neve: DN Solution Hungary Kft.

Székhelye: 2200 Monor Kossuth Lajos utca 93.

Adószám: 14926976-2-13

Cégjegyzék szám: 13-09-230344

Levelezési cím: 2200 Monor Pf. 93

Adatkezelés helye: 2200 Monor Kossuth Lajos utca 93.

E-mail cím: iroda@dnsolution.hu

 

Telefonszám: +36-20-347-3335

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.    Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelő az adatokat az érintett kéréséig kezeli. A Felhasználó a hozzájárulását bármikor ingyenesen és indoklás nélkül visszavonhatja.

7.    Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek:

A Felhasználót a személyes adatainak kezelése során az alábbi jogok illetik meg:

·         A tájékoztatás jog;

·         A helyesbítéshez való jog;

·         A törléshez való jog;

·         Az adatkezelés korlátozásához való jog;

·         Az adathordozhatósághoz való jog;

·         A tiltakozáshoz való jog;

·         A zároláshoz való jog;

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül tájékoztatást ad, a Felhasználó részére a kérelemben megjelölt adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseire.

Az adatkezelőnek a személyes adatot törölni kell, ha

·         kezelése jogellenes,

·         az érintett kéri,

·         az hiányos vagy téves, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,

·         az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,

·         azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36/1/391-1400; telefax: +36/1/391-1410) elrendelte.

 

2024 MONOR

Ingyenes szállítás

72 órán belüli szállítás
 

Naponta frissülő termékek

 

+36-70-428-4675

Ügyfélszolgálat